Magazyn 

„Umiem być ciszą”- Wieczór Poetycki Pawła Dunajko

Tytuł wiersza Rafała Wojaczka znakomicie opisuje twórczość Pawła Dunajko, a przynajmniej jej obecne „stadium”. „Opisuje”, bo poezja ta jest płynna. Jako całość najlepiej chyba charakteryzują ją słowa słynnego Heraklita: „Panta rei”. Twórczość Pawła Dunajko podlega ciągłemu rozwojowi, nie jest niczym ograniczona, a autor nie wyznacza kierunku, w którym ma podążać. Stanowi zapis chwili, ale nie tej ulotnej, lecz prawdziwej, pełnej istotnych przemyśleń. Miałam zaszczyt ją poznać podczas Wieczorku Poetyckiego w CK Agora, w zeszły poniedziałek (3.04.2006). Autor, student filozofii, w swoich utworach nawiązuje do poglądów św. Augustyna, Martina Heideggera i…

Read More