kontakt

redakcja@kalejdoskop.wroclaw.pl

ADRES KORESPONDENCYJNY WYDAWCY:

ul. Ruska 43/44, III p.

50-079 Wroclaw