Film 

Martha Marcy May Marlene

Sekty i innego rodzaju kulty są bardzo poważnym problemem społecznym w większości krajów. Stany Zjednoczone znają go jednak chyba najlepiej, ze względu na stosunkowo liberalne prawo dotyczące zakładania kościołów i grup religijnych. W swoim debiucie Sean Durkin „Martha Marcy May Marlene” stara się przedstawić skutki pobytu w sekcie na przykładzie młodej dziewczyny Marthy. Przez cały film reżyser nie mówi nam wprost dlaczego Martha, którą wołają Marcy May, wstąpiła do sekty. Pokazuje natomiast ze szczegółami jak wyglądało tam życie, z którego w końcu Martha zrezygnowała, uciekając do siostry. Durkin kreuje fabułę…

Read More