Film Klasyka Magazyn 

Nowy START – recenzja filmu „Strachy”

Wczesna kinematografia polska obfitowała w filmy o tematyce narodowo-wyzwoleńczej z silnie zarysowanymi wątkami melodramatycznymi. Wraz z przełomem dźwiękowym wykreował się w Polsce typ kina zwany kinem branżowym, które przyczyniło się do nastawienia produkcji na filmy pod gust widzów. Przeważało zatem kino gatunkowe: historyczne, komedie oraz melodramaty. W latach 30. XX wieku wytworzyła się opozycja wobec kina branży w postaci Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego START, którego jednym z założycieli był Eugeniusz Cękalski. Członkowie START-u obrali sobie za cel tworzenie filmów społecznie użytecznych, które określić można byłoby mianem kina artystycznego. Po likwidacji stowarzyszenia, jego…

Read More