Teichäckerpark

Teichäckerpark z Kościołem Zbawiciela [Salvatorkirche] widocznym z prawej strony. Z lewej dawny Urząd Opieki Społecznej [Volfahrtsamt]. Fotografia pochodzi z 1909 roku. Dzisiaj to okolice skrzyżowania ul. Borowskiej z Suchą.

Fotopolska_142621

Related posts

Leave a Comment